פטנטים בישראל

מדינת ישראל מוכרת כמובילה בעולם בתחומים רבים. בין השאר, ישראל הנה המדינה המובילה בעולם ביחס פטנטים לנפש. ענף הפטנטים בישראל הנו מפותח ביותר ומצליח בקנה מידה בינלאומי.

היחס ברחבי העולם לישראל הוא כאל מעצמה בתחום הפטנטים. חברות עולמיות רבות רושמות פטנטים בישראל בדרך קבע. ממצאים ישראליים יכולים להגיש באמצעות רשות הפטנטים הישראלית, בקשות בינלאומיות P.C.T.

ממציאים יכולים לקדם המצאות ופטנטים על יד פניה אל גופים כגון: חממות טכנולוגיות, קרנות הון סיכון, משקעים אסטרטגיים, משקעים פיננסיים, חברות העוסקות בתחום הפטנטים בארץ ובעולם, בעלי הון עצמי.

לגופים אלו יש ניסיון ברישום פטנטים והם עשויים לעזור לממציאים לקדם המצאתם, לרשום פטנט ולפתח ההמצאה לכדי מוצר, תהליך וכו'.

בהגשת פטנט בישראל, מקבל הממציא תאריך בכורה, המאפשר הגשת בקשות פטנטים נוספות בעולם בתוך שנה וכן אפשרות להגיש בקשת פטנט בינלאומית P.C.T, אשר תאפשר לאחר מכן הגשת בקשות פטנטים נוספות במדינות שונות בעולם בתוך שנתיים וחצי.

תהליך בחינת פטנט בישראל אורך בין שנתיים לארבע שנים. לעיתים, ניתן לזרז את התהליך ולקצר זמן זה. תהליך הגשת הפטנט לרשות הפטנטים בישראל כולל פרסום שם הממציא, שם הפטנט ותאריך ההגשה ביומן הפטנטים. מסמכים נוספים כגון: פירוט בקשת הפטנט, תביעות, שרטוטים וכיוב' נשארים חסויים עד לשלבים מאוחרים יותר בתהליך.

בישראל ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט בשפה העברית, אך רוב הממציאים בוחרים להגיש את הבקשה לרישום פטנט בשפה האנגלית, כדי לאפשר להם להשתמש במפרטי הבקשה גם במדינות אחרות בעולם.

לאחר שבוחן הפטנטים הישראלי בוחן את ההמצאה ומחליט שהיא ראויה לקבלת רישום פטנט, מפורסמת ההמצאה כפטנט.

התגובות סגורות.