הגשת פטנטים לרישום בישראל

הממציאים הישראלים מגישים לרוב את המצאותיהם החדשות לרישום פטנטים בישראל.

ההגשה של הפטנטים לרישום בישראל תעניק לממציא ההמצאה "תאריך בכורה" שנהוג לכנותו גם "דין קדימה". תאריך זה מאפשר לממציא להגיש בקשות נוספות במדינות אחרות המסתמכות על תאריך הבכורה שניתן על ידי הרשם בישראל

דוגמא:
אם הייתם ממציאים ישראלים והייתם מגישים היום בקשה לרישום פטנט בישראל, הייתם מקבלים את מספר הזיהוי של הבקשה והתאריך של היום.
ממציא אמריקאי עמית, הגיש בנפרד בקשה זהה להמצאתכם 3 חודשים מאוחר יותר מכם.
אם תגישו בקשת פטנט אמריקאית להמצאתכם אפילו יותר מאוחר, נאמר 3 חודשים לאחר הממציא האמריקאי (6 חודשים לאחר הגשת ברשת הפטנט בישראל) אזי אם בקשת הפטנט שלכם תהיה ראויה לקבלת פטנט לאחר בחינתה בארה"ב, תקבלו פטנט בארה"ב למרות שבקשתכם הוגשה לאחר בקשתו של הממציא האמריקאי, זאת בשל ההסתמכות על תאריך הבכורה של בקשת הפטנט שלכם בישראל.

תאריך בכורה של בקשת פטנט תקף למשך שנה אחת בישראל. ניתן להאריך את תוקף הבקשה על ידי הגשה של בקשת פטנט בין לאומית (PCT). בקשת הפטנט הבינלאומית מאריכה את תוקפו של תאריך הבכורה (דין קדימה) למשך שנה וחצי נוספות. הארכת התוקף על ידי בקשת פטנט בינלאומית (PCT)  מאפשרת לממציא פרק זמן של שנתיים וחצי להגיש בקשות נוספות לרישום פטנט במדינות נוספות.

התגובות סגורות.