מערכת חינוכית אחרת

אבחונים מקצועיים - אבחון פסיכולוגי ופסיכו דידקטי

אבחון פסיכודידקטי בוחן שני היבטים של קשיי למידה – האחד – אבחון פסיכולוגי והשני – אבחון דידקטי.

החלק של האבחון הדידקטי בתחום אבחון פסיכודידקטי בוחן יכולות קוגנטיביות כגון יכולות חשיבה וזיכרון, יכולת קשב והתמדה בקשב, תפקודי שפה ותפקוד גרפו מוטורי.

החלק של אבחון פסיכולוגי בתחום אבחון פסיכודידקטי בודק את ההבט הרגשי לצד ההבט השכלי. מבחינה רגשית נבדקות יכולות וכישורים חברתיים , תפיסת העצמי וכמו כן יכולות וקשיים.

ההבט השכלי כולל אבחון של כישורים ואינטליגנציה.

מצבים בהם נדרש אבחון פסיכודידקטי הינם מצבים בהם ברור שהמניע לקשיי הלמידה הוא מניע רגשי ועל כן יש להתייחס להיבט הרגשי של המטופל. מצב נוסף שבו נדרש אבחון פסיכודידקטי הוא כאשר קיימת הערכה של יכולת מוגבלת בתחום זה או אחר מבחינת כישורי חשיבה. עוד מצב העשוי לדרוש אבחון פסיכודידקטי הוא כאשר מתעורר ספק לגבי מערכת חינוכית קיימת ויש צורך לבחון

במקרה זה למשל, ייערך אבחון פסיכודידקטי בשיתוף פעולה עם פסיכולוג חינוכי. על פסיכולוג זה לעבור גם הכשרה בתחומו כפסיכולוג וגם להיות מומחה בנושא אבחון דידקטי.

סוג נוסף של אבחון הוא אבחון פסיכולוגי הנערך על ידי פסיכולוג קליני שעבר הכשרה מיוחדת לנושא. עבור אבחון פסיכולוגי ייערכו מספר פגישות עם המטופל ובמהלכן יבצע הפסיכולוג הקליני הערכה לגבי כישורים ויכולות אינטלקטואליים, דידקטיים , חברתיים ורגשיים. אבחון פסיכולוגי מתייחס גם לתפיסת העצמי והזולת, דימוי עצמי, דפוסי התקשרות עם הזולת ואיפיון היחסים הנוצרים עימו. עניין נוסף שיעלה במהלך אבחון פסיכולוגי הוא קונפליקטים וחרדות ודרכי התמודדות עימם.

אבחון פסיכולוגי נדרש גם במצבים של קשיים וחרדות אצל ילדים ומבוגרים, וגם אם גורם חיצוני כלשהוא ביקש דוח של אבחון פסיכולוגי.

מצב נוסף הדורש אבחון פסיכולוגי הוא כאשר מאותרות התנהגויות לא נורמטיביות אצל ילדים או מתבגרים, וכאשר יש צורך לטפל בקונפליקטים והתמודדויות.

תהליך של אבחון פסיכולוגי כולל שלושה שלבים . בפגישות הראשונות נערך ריאיון יסודי על ידי הפסיכולוג וכן שאלונים מסוגים שונים. עוד נעשים מבחני אישיות ויכולות ולבסוף תיערך גם פגישת משוב.

השארת תגובה