חוקר פרטי רשוי או מתחזה מסוכן?!

מטעמים שונים קבע המחוקק כי תחום החקירות, כמקצוע אזרחי, הינו תחום רגיש ומיוחד ולכן קבע באמצעות חוק מיוחד שתי "מדרגות תלולות" לקבלת רשיון למקצוע זה. הכללים, האתיקה והתקנות נגזרים מכוח "חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972″.

תהליך קבלת רישיון חוקר פרטי כרוך בסה"כ תנאים מקדמיים אשר לא אתעכב עליהם בחיבור זה אך אדגיש כי כל מועמד חייב לעבור סטז' בפיקוח מאמן במשך 3 שנים, בתקופת האימון חלה חובת דיווח עיתית למשרד המשפטים ועוד דרישות כמתחייב מהתקנות השונות. עם תום תקופת ההתמחות והצלחה במבחן תיאורטי במשרד המשפטים זוכה המתמחה בתעודת חוקר פרטי! יודגש כי תעודה זו מאפשרת לחוקר הפרטי לעבוד במשרד חקירות ולשמש עובד מין המניין.

אבקש להדגיש בשלב זה כי "חוקר פרטי רשוי" אינו מוסמך להעניק שירותי חקירה בשוק העבודה החופשי וכן אוסיף כי פרקטית תהליך קבלת הרישיון, הכולל זמן המתנה לרישום כמתמחה, נמשך לאורך של כחמש שנים.

המדרגה השנייה הקבועה בחוק היא קבלת רישיון לקיום משרד חקירות!  על החוקר הפרטי לצרף לבקשת רישיון זה הוכחות לעיסוק פעיל של חמש שנות עבודה וניסיון כחוקר פרטי, רק אז תדון וועדה במשרד המשפטים בשאלה האם להעניק למבקש את הרישיון המיוחל ואם לאו.

יוצא מכך שרק לאדם האוחז ברישיון לניהול משרד חקירות מותר ע"פ חוק להעניק שירותי חקירה לאחר, ומשך הזמן הקבוע בחוק להשגת רישיון זה הוא שמונה שנים, אך בפועל אורך תקופה זו נמשך בין עשר לשנים- עשר שנים תמימות!!!

המחוקק, אשר ביקש להחמיר במתן חופש עיסוק במקצוע זה, יצר מצב בו ציבור רחב של פרטים מתחזים לבעלי רישיון מתאים ועוסקים במקצוע זה ללא היתר ורישיון.

מותר מלציין את הסיכונים הכרוכים בפנייה לאדם אשר מתחזה לחוקר פרטי אשר מותר לו להעניק שירותי חקירה, בין הלקוח לחוקר הפרטי קיימים בין היתר יחסים של "שליח ושולחו" וכן קל מאוד יהיה במקרה זה להסתבך בפלילים או לאפשר לאדם שאינו מוסמך לפעול במקרים ואירועים רגישיים מאוד.

הנה לכם הפנייה לכתבה שפורסמה לפני מספר ימים ומציגה פאן אחד של סיכון:

קישור למאמר: http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3870493,00.html

לצערי, גם בית המשפט אינו מקפיד על קיום החוק ומסייע לעיתים לתפשטות תופעה מדאיגה זו.ברשותכם אמחיש זאת בדוגמא הבאה:

לפני מספר חודשים פנתה אלי עו"ד צעירה ושיתפה אותי במצוקה שנוצרה לה ערב הדיון בבית המשפט. היא תארה כי הצד השני שכר חוקר פרטי אשר אסף כביכול פרטים העלולים לסכן את איכות וחוזק קו התביעה. אני יעצתי לה לחקור תחילה את העד ולעמוד על טיב הרשיון שלו ולבחון מכוח מה ומי יצא לפעול לאיסוף הראיות כביכול. ואכן לא היה קל לנחש כי העד היה מתחזה לחוקר פרטי אשר כול נסיונו עלי אדמות היה ביצוע מסירות אישיות במשרד לשירותי עזר לעו"ד. המתחזה עבר אינסוף עבירות פליליות בפעילותו זו ועוד.

לתדהמתה של הפרקליטה שמע בית המשפט את העד עד תום ואין לדעת כיצד תשפיע עדות בעייתית זו על פסיקת בית המשפט.

עד כאן חיבור קצר זה, אשמח לעמוד לרשותכם בכול שאלה ופנייה גם באמצעות הפורום של משרדי: http://www.edan-inves.co.il/aforums/.

השארת תגובה