דרכון פולני

דרכון פולני עשוי להיות מועיל במיוחד ליהודים החיים בישראל אשר להם היסטוריה ושורשים באחת ממדינות אירופה ובמיוחד – פולין.

הזכות עבור דרכון פולני מגיעה, לפי חוקי המדינה, לאלו שנולדו בפולין אך עזבו אותה במהלך מלחמת העולם השנייה או אחרי אלף תשע מאות חמישים ואחת.

אלו יכולים לנצל דרכון פולני לצורך זכויות המוענקות לאזרחים פולניים, ובמיוחד – להוריש דרכון פולני אפילו לאלו שלא נולדו בפולין ולהעביר זכויות המוענקות על ידי דרכון פולני – לדורות הבאים.

צעירי המשפחה יוכלו להשתמש במסמך דרכון פולני למספר מטרות:

ראשית, דרכון פולני עשוי להקל על קבלת עבודה במדינה זו, ובמדינות אירופאיות אחרות.

שנית, דרכון פולני יכול להעניק זכות ללמוד באחת ממדינות אירופה.

בנוסף, דרכון פולני מאפשר מגורים בפולין או באירופה.

זכויות מוגרים, עבודה ולימודים המוקנות על ידי דרכון פולני ניתנות למימוש בעיקר בפולין, אך מאחר שמדינה זו שייכת לאיחוד האירופי, ניתן לנצל זכויות אלו, לפחות בחלקן – גם בשאר מדינות אירופה השייכות לאיחוד האירופי.

על מנת לקבל דרכון פולני יש צורך בתהליך הכולל שחזור תעודות, מילוי מסמכים והמצאת תצהירים;

התנאי הבסיסי להוכחת אזרחות פולנית הוא שמקום הלידה של האדם יהא בפולין.

ניתן להוכיח זאת על ידי עותק של תעודת לידה מפולין.

הצגת תעודת לידה ושאר מסמכים אפשרית גם עבור אדם שנפטר.

מסמכים נוספים הקשורים לבקשת דרכון פולני הם מידע בנוגע למשפחת המוצא של הפונה וכן ילדיו ובת הזוג.

יש להגיש תצהירים לגבי הכתובת בפולין, שירות צבאי – אם עבר בפולין ובכלל – תעודות והוכחות לגבי מהלך חייו של האדם בפולין.

עוד יש להמציא מסמכים בנודע לקורות חיים בארץ – שירות צבאי, פרטים בנוגע לתעסוקה ומגורים.

כל אלו מוקדשים לוידוא אזרחות בפולין. מקרה אפשרי נוסף הוא אזרחות פולנית שהיתה בעבר ואבדה.

הגוף הקולט את המסמכים הוא אותו מחוז בפולין בו נמצאת עיר הלידה של המבקש.

בידי מנהל המחוז בפולין הסמכות להחליט האם זכאי המבקש לקבל דרכון פולני או שמא – יש לדחות הבקשה. בכל מקרה יש אפשרות לערער במידה והבקשה נדחתה.


השארת תגובה