עריכת חוות דעת פסיכיאטרית

על מנת להוכיח כל עניין שקשור בבריאות הנפש יש צורך להביא הוכחות לקיום העניין. הוכחה משמעה הערכה נפשית- פסיכיאטרית על ידי פסיכיאטר מומחה. המסמך שבו הפסיכיאטר המומחה כותב את דעתו על המקרה, משמעותו והשלכות העניין על תיפקודו של הנבדק נקרא- חוות דעת פסיכיאטרית.

חוות דעת פסיכיאטרית היא חוות דעת רפואית לכל דבר ועניין והיא אמורה להערך בפורמט מסויים על פי הצורך שלשמו היא נערכת. לדוגמא, חוות דעת פסיכיאטרית הנערכת לצורך הגשתה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים תתרכז בהערכת אישיותו של הנבדק, יכולתו להבין חוקים ולהשמע להם וכן האם הוא בעל הפרעה נפשית כללית העלולה לחבל ביכולתו לנהוג.

לעומת זאת, חוות דעת פסיכיאטרית שנערכת לצורך קביעת אחוזי נכות לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי אינה מתייחסת, כמובן, ליכולתו של הנבדק לנהוג (כי זה לא רלוונטי) אלא מתייחסת לפגיעה הנובעת ממצבו הנפשי, על יכולותיו השונות ובין השאר על יכולתו להשתכר, לפעול בצורה המצופה ממנו מבחינה חברתית ועוד.

לא משנה במה החוות דעת עוסקת, ישנו פרק חובה ומשותף לכל המקרים שבהם חוות דעת רפואית נכתבת על ידי פסיכיאטר או פסיכוגריאטר- הבדיקה הפסיכיאטרית. פרק הבדיקה הפסיכיאטרית הוא תמצית הממצאים בבדיקה הפסיכיאטרית. הממצאים הללו כוללים את ארבע מרכיבי הבדיקה: החל מהסתכלות, הקשבה, בדיקות קוגניטיביות, פירוט תכנים של מחשבה ומהלך המחשבה עצמו. חוות דעת פסיכיאטרית ללא פרק זה משמעו בדיקה "ללא בדיקה".
למרות הנטייה לראות בחוות דעת פסיכיאטרית כמסמך ארוך שאינו מצריך , בפועל, היקף כה ניכר של פרטים, חוות דעת פסיכיאטרית חייבת להכיל את מירב המידע המשפחתי והאישי על הנבדק שיש לו נגיעה בנושא חוות הדעת.

חוות דעת פסיכיאטרית שתהיה ערוכה כראוי ותיערך על ידי פסיכיאטר מומחה, היא תחילת הדרך להצלחת הבאת העניין לפני הוועדות הרפואיות השונות או לפני השופט. לעתים קרובות לבית המשפט או לוועדות רפואיות אין את הכלים המקצועיים או הזמן הדרוש על מנת להעריך את מצב הנבדק בצורה יסודית. אין הדבר נובע משרירות לב או מהתעמרות אלא מקשיים אובייקטיביים. חוות דעת פסיכיאטרית שמוגשת ונכתבת בצורה ברורה ובהירה, תתקבל ביתר קלות כמהימנה ומסקנותיה יתקבלו אחרי פחות מאמצים מצד הנבדק ונציגו.

ד"ר חיים שם דוד,פסיכיאטר מומחה עוסק בפסיכיאטריה כללית ומשפטית.

השארת תגובה