טיפול התנהגותי קוגניטיבי – שני סוגי טיפול

טיפול התנהגותי קוגניטיבי הוא שיטת טיפול המשלבת את שני סוגי הטיפולים: טיפול התנהגותי מטרתו ליצור שינוי בהתנהגות המטופל ואילו הטיפול הקוגניטיבי מתרכז בשינוי תפיסת המציאות על ידו.

ההבט ההתנהגותי של טיפול התנהגותי קוגניטיבי יוצא מנקודת הנחה כי הפרעות התנהגותיות, נפשיות ורגשיות הן הרגלים שנרכשו עוד בילדותו של האדם, התחזקו בבגרותו והחריפו עם השנים. מנקודת הנחה זו מתמקד טיפול התנהגותי קוגניטיבי בשינוי הדפוסים וההרגלים המפריעים את מנוחתו של המטופל ופוגעים בתיפקודו היומיומי ובתחומים שונים.

הגישה הטיפולית המנחה בהיבט ההתנהגותי היא אסכולת הביהביוריזם שתחילתה בצמצום חרדות בקרב ילדים במקרים אלו לעיתים מתעורר הצורך עבור אבחון הפרעת קשב וריכוז. בשנות החמישים של המאה העשרים התפתחה השיטה והתרחבה למדינות נוספות. ההיבט הקוגניטיבי של טיפול התנהגותי קוגניטיבי יוצא מהנחה שחשיבה מובילה להתנהגות ולכן, כדי לשנות הרגלים ודפוסי התנהגות קלוקלים ומפריעים יש לחפש את דפוסי החשיבה שהובילו להתנהגות זו.

שיאה של התפתחות השיטה הקוגניטיבית בשנות השישים של המאה העשרים. עד שנות השמונים של המאה העשרים עדיין התייחסו אל טיפול התנהגותי קוגניטיבי כאל שתי יחידות נפרדות, כלומר – טיפול התנהגותי ולצידו טיפול קוגניטיבי. אולם, בעשורים האחרונים של המאה העשרים החלו לראות בשתי השיטות כאלו היכולות להשלים זו את זו ובאופן הדרגתי הן התמזגו זו בזו עד שהפכו לאסכולה אחת המכונה טיפול התנהגותי קוגניטיבי.

העקרונות המשותפים של שתי השיטות הן שלא מתחקים אחר הסיבות שהובילו לדפוסי התנהגות של האדם, אלא ניתן לשנותם על ידי חשיפה לחוויות חיוביות. עיקרון נוסף הוא חשיפת המטופל להתנסויות בהן הוא רוכש תחושת ערך והישגים ולכן תחושת ההצלחה נצרבת בתודעתו ובעקבותיה הוא מתרגל לדפוסי התנהגות חדשים המובילים אותו לתחושת מועילות והצלחה.

טיפול התנהגותי קוגניטיבי כולל מספר שיטות טיפול ובהן הקהיה שיטתית המתבססת על שינוי התגובה האוטומטית של חרדה לתגובה רגועה יותר. שיטה עיקרית נוספת של טיפול התנהגותי קוגניטיבי היא אימון נגד לחץ המתבסס על שינוי החשיבה על מנת לעזור לאדם להתמודד ביעילות בעיתות לחץ או משבר.

התגובות סגורות.